där

Portuguese translation:där = o
 där = a
 där = ele
 där = o
 där = a
Pronounciation (IPA):/tɛː/
Orthography:Standard German based
Sample sentence:Där is en Mann.
  = Ele é um homem.
 Do där Mann is scheener wie där fun gester.
  = Este homem é mais bonito que o de ontem.